Udvalg

Bestyrelsen i Aalborg Triton

Henrik K. Larsen

Formand

(+45) 28 90 37 45

hkalstrup@hotmail.com

 Mette Havgaard

Bestyrelsesmedlem

(+45) 22 97 50 59

Mette.krebs.havgaard@gmail.com

Jacob Christensen

Kasserer

(+45) 29 67 32 40

jec@business.tele.dk

Poul Riisager Worsaae

USU-Formand

(+45) 23 95 60 12

aalborgtriton.ungdom@gmail.com

Claus Pedersen

SSU-Formand

(+45) 30 48 32 78

clauspeterpedersen@gmail.com

Karin Janum

Sekretær

(+45) XX XX XX XX

Janum.Riis@mail.dk

Trine Hansen

Suppleant – Koncerter

(+45) XX XX XX XX

trinehansen@outlook.com

Ungdomsspilleudvalg USU

Poul Riisager Worsaae

Formand

(+45) 23 95 60 12

aalborgtriton.ungdom@gmail.com

Morten Thomsen

mgthomsen@hotmail.com

Søren Uhrenholt Hermansen

sherman450@hotmail.com

Tanja Frifeldt

tanjapede@gmail.com.

Camilla Kirkhoff

Camilla@kirkhoff.eu

Vi har valgt en struktur hvor USU fungerer som tovholdere for en række ”arbejdsgrupper” med hver deres ansvarsområde som fremgår af nedenstående tabel.

MINITON
Ansvarsområder

Træning
Diverse arrangementer
Monrad turnering
Årsplan

Ansvarlige

Søren Uhrenholt Hermansen
Gry Uhrenholt Hermansen

U9 – U17
Ansvarsområder

Sociale arrangementer
Udvælge/koordinere stævner
Årshjul

Ansvarlige

Camilla Kirkhoff
Poul Worsaae
Marianne Karlsen
Tanja Frifeldt

HOLDTURNERING UNGDOM
Ansvarsområder

Tilmelde holdturnering
Fastsætte kamptidspunkt for holdkampe

Overordnet ansvarlig

Søren Hermansen
Marianne Karlsen

SKOLESAMARBEJDE
Ansvarsområder

Samarbejde med bl.a. Vester Mariendal Skolen og Kærby

Ansvarlige

Poul Worsaae

STÆVNEUDVALG
Ansvarsområder

Planlægning af stævner i hhv. september og februar

Ansvarlige

Overordnet ansvarlige: 
Søren Uhrenholt Hermansen
Morten Thomsen
Marianne Karlsen

IT – ANSVARLIGE UNGDOM

Camilla Kirkhoff
Tanja Frifeldt

SALG af juleskrabere, sokker og udbringning af affaldsposer
Ansvarsområder
Ansvarlige

Camilla Kirkhoff
Tanja Frifeldt
Morten Thomsen

Senior – MVU

Afdelingen styres af MVU som består af nedenstående 6 kontaktpersoner:

Claus Pedersen

  Formand
best. repræsentant
Fællestræning 2
superveteraner

(+45) 30 48 32 78

Clauspeterpedersen@gmail.com

Vagn Raaby

Holdturnering

(+45) 24 67 58 70

raaby.vagn@mail.dk

Jørn Ødum Nielsen

Tilmelding alle

(+45) 22 44 33 35

jorn.odum@gmail.com

Jens Erik Pedersen

Fællestræning 3

(+45) 22 53 46 50

jenserikpedersen50@gmail.com

Hans Kristian Pedersen

Fællestræning 4

(+45) 29 89 13 22

hk@laserdisken.dk

Christian Jørgensen

Fællestræning 5

(+45) 40 90 11 81

chr.jrgensen@hotmail.com

Jørn E. Hansen

Skipper Clement Skolen

(+45)

jeh@aalborg-triton.dk