Individuel træning i Triton

I Aalborg Triton ønsker vi både at favne bredden og eliten samt at være en klub, hvor mulighederne for at indfri sit potentiale er til stede. På et givent tidspunkt i en spillers udvikling kan det give mening at modtage individuel træning. Individuel træning med fokus den enkelte spillers udviklingsområder teknisk og taktisk vil flytte den enkelte spiller, men det er vigtigt at det gøres når spilleren har det rette niveau også i forhold til at tage imod input og indgå i udviklingssnakke med en træner.

Den individuelle træning kan udelukkende være et supplement til de ugentlige holdtræninger i klubben og kan dermed aldring stå alene. Før et individuel træningsforløb startes op, så skal spiller og forældre vende ideen med den træner som den givne spiller har flest gange ugentligt, således det forventningsafstemmes om det er det rette tidspunkt at starte på individuel træning for spilleren.

Den individuelle træning varetages af klubbens trænere, men betragtes som deres egen virksomhed. Aalborg Triton står dermed ikke til ansvar for gennemførelse, kvalitet og økonomi. Afregning foregår direkte mellem spiller og træner. Den økonomiske ramme er dog fastsat til en timepris mellem 200-300kr. Den enkelte træner fastsætter prisen indenfor rammen.

Den individuelle træning gennemføres efter nedenstående retningslinjer:

  1. Alle trænere ansat af Aalborg Triton kan tilbyde individuelle træninger.
  2. De individuelle træninger aftales direkte mellem træner og Spiller/forældre.
  3. Den individuelle træning skal planlægges udenfor de almindelige holdtræninger.
  4. VM hallen kan udelukkende benyttes når hallen er booket, så de individuelle træninger skal planlægges, når der er åben hal eller evt. på en ledig motionistbane.
  5. Ungdomsudvalget forbeholder sig ret til at gribe ind i forhold til fastsættelse af honorar mv.